CHƯƠNG TRÌNH

TRẠI HÈ “KẾT NỐI YÊU THƯƠNG” 07.2016

CHỦ ĐỀ: TÌNH YÊU ĐẤT MẸ

  • Thời gian: Từ Chủ nhật, ngày 10.07.2016 đến hết Chủ nhật, ngày 17.07.2016
  • Địa điểm: Trường Đào Tạo Cán bộ Quản lý Nông nghiệp, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà nội
  • Đối tượng tham gia: 80 con của Quỹ Khát Vọng
Xem tiếp...